Työsuorituksen arviointi
Henkilöstön toiminnan kehittäminen on tärkein syy työsuorituksen arvioinnille. Lisäksi arvioinnilla voi olla yhteys palkkaan tai palkkioihin. TES-pohjaiset arviointikriteeristöt ovat usein liian yleisellä tasolla eivätkä tuota kovin suurta lisäarvoa suoriutumisen johtamiselle.
Autamme organisaatiotanne kehittämään arviointikriteeristön ja prosessin, jotka tukevat strategian toteutumista . Arviointiprosessiiin ja sen tulosten käsittelyyn saatte halutessanne käyttöönne helppokäyttöisen sähköisen työkalun.
Tarvittaessa huolehdimme myös mahdollisesta palkkakytkennästä ja sen vaatimista laskelmista ja tasa-arvoraporteista.